Ogłoszenia

2023-04-05

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 r. - aktualizacja

Więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 r. - aktualizacja

Pliki do pobrania

2023-03-20

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 r.

Więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 r.

Pliki do pobrania

2022-09-12

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

Więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

Pliki do pobrania

2022-03-16

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

Więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

Pliki do pobrania

2022-03-10

Informacja o platformie zakupowej MSPiR

Więcej

Zamawiający informuje iż, jak wskazywane jest w treści ogłoszeń o zamówieniu, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się ustawę Pzp, prowadzone są na platformie zakupowej: 

https://sar.ezamawiajacy.pl/

Pliki do pobrania

2022-03-10

Dostawa systemu wykrywania skażeń środowiska stanowiącego wyposażenie statków ratowniczych MSPiR

Więcej

https://sar.ezamawiajacy.pl/

Pliki do pobrania

2022-03-10

Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statku m/s Kapitan Poinc zgodnie z przepisami PRS

Więcej

https://sar.ezamawiajacy.pl/

Pliki do pobrania