Ogłoszenia

2023-03-20

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 r.

More

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 r.

Files to download

2022-09-12

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

More

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

Files to download

2022-03-16

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

More

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 r.

Files to download

2022-03-10

Informacja o platformie zakupowej MSPiR

More

Zamawiający informuje iż, jak wskazywane jest w treści ogłoszeń o zamówieniu, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do których stosuje się ustawę Pzp, prowadzone są na platformie zakupowej: 

https://sar.ezamawiajacy.pl/

Files to download

2022-03-10

Dostawa systemu wykrywania skażeń środowiska stanowiącego wyposażenie statków ratowniczych MSPiR

More

https://sar.ezamawiajacy.pl/

Files to download

2022-03-10

Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statku m/s Kapitan Poinc zgodnie z przepisami PRS

More

https://sar.ezamawiajacy.pl/

Files to download