Morski statek ratowniczy typu SAR-1500


Opis

Jednostki typu „SAR-1500”, to  nowoczesne statki charakteryzujące się dużym zapasem prędkości, rzędu 30 węzłów.
Mogą one udzielić schronienia dla 75 rozbitków.
Jednostki te zastępują obecnie wycofywane starsze jednostki typu R-17, które służą w ratownictwie od początku lat 70-tych. W naszym użytkowaniu znajduje się 7 jednostek: Bryza, Cyklon, Huragan, Monsun, Szkwał, Tajfun, Wiatr. Statek ratowniczy Cyklon, obecnie jako jedyna z jednostek typu SAR 1500 posiada na wyposażeniu elementy sytemu AR – Augmented Reality – rozszerzonej rzeczywistość dotyczącej nawigacji. Elementami składowymi dodatkowego wyposażenia są: radionamiernik, kamera IR oraz naświetlacz wykonany w technice LED.


Podstawowe dane jednostki

  • Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych.
  • Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej.
  • Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd.
  • Gaszenie pożarów na statkach. Holowanie ratownicze.

- ratowanie życia ludzkiego na morzu - 15 min.

  • środki łączności
  • nawigacyjne
  • holownicze
  • medyczne
  • przeciwpożarowe
  • sygnalizacyjne
Długość 14,5
Szerokość 4,2
Zanurzenie 0,9
Moc 2 x 500
Prędkość maksymalna 30
Załoga 3 - 4 osoby
Rodzaj napędu strugowodny
Uciąg 3,5
Możliwość podjęcia rozbitków 75 osób

Powrót