Mapa strony

 
Mapa serwisu www.sar.gov.pl - nawigacja na skróty
Służba SAR Sekcja zawiera podstawowe informacje o organizacji i strukturze służby SAR
 
Podstawy prawne Podstawy prawne funkcjonowania Służby SAR
Zadania Zadania Służby SAR
Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna oraz podstawowe zadania wydziałów Służby SAR
Kierownictwo Kierownictwo Służby SAR
Sposoby działania Sposoby działania Służby SAR
Rys historyczny Służba SAR wczoraj i dziś
 
Dyslokacja i wyposażenie Sekcja zawiera opis metod działania oraz zasobów używanych w bieżącej działalności Służby SAR
 
Dyslokacja stacji ratowniczych Lokalizacja stacji i jednostek ratownictwa morskiego
Wyposażenie specjalistyczne Wyposażenie specjalistyczne niezbędne do realizacji zadań Służby SAR
 
Fundusze Unijne Sekcja zawiera informacje o projektach współfinansowanych z Funduszy Unii Europejskiej
 
Projekty planowane Projekty dla których przygotowywane są wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich
Projekty współfinansowane Bieżące projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej
Projekty zrealizowane Zakończone projekty współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej
 
Zamówienia publiczne Sekcja zawiera informacje o dostawach i inwestycjach spełniających kryteria postępowań o udzielnie Zamówienia Publicznego
 
Ogłoszenia Ogłoszenia o nowych postępowaniach o udzielenie Zamówienia Publicznego
Postępowania zakończone Ogłoszenia o zakończonych postępowaniach o udzielenie Zamówienia Publicznego
Postępowania umorzone Ogłoszenia o umorzonych postępowaniach o udzielenie Zamówienia Publicznego
 
Aktualności Sekcja zawiera istotne wiadomości i wydarzenia z życia służby SAR
 
Wydarzenia Wiadomości i wydarzenia w służbie SAR
Akcje ratownicze i wyjaśniające Raporty z przebiegu akcji ratowniczych oraz wyjaśniających służby SAR
Ogłoszenia Oficjalne ogłoszenia i komunikaty Służby SAR
 
Kontakty Sekcja zawiera informacje kontaktowe oraz sposoby komunikacji i alarmowania jednostek SAR
 
Siedziba Służby SAR Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
MRCK Gdynia Powiadamianie i alarmowanie Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego
PCK Świnoujście Powiadamianie i alarmowanie Zapasowego Centrum Koordynacyjnego