Archives

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2021-09-21

Wczoraj 20.09.2021 r. jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - Sztorm, R-3, R-20 i Brzegowa Stacja Ratownicza z Władysławowa - prowadziły od godziny 19:10 wraz ze śmigłowcem Marynarki Wojennej na wodach Zatoki Gdańskiej i Puckiej poszukiwania najpierw jednego, a od godziny 19:39 dwóch kitesurferów. Obaj zaginieni odnaleźli się cali i zdrowi na lądzie.
Natomiast dzisiaj 21.09.2021 r. o godzinie 08:45 inspektorzy operacyjni w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym otrzymali drogą radiową informację z jednostki Horizon Geodiscovery, znajdującej się 20,5 Mm na północ od Łeby, o marynarzu - członku załogi - u którego jest podejrzenie wystąpienia wylewu. Do ewakuacji poszkodowanego został zadysponowany wiropłat Marynarki Wojennej oraz statek ratowniczy Huragan. Marynarz został podebrany przez załogę śmigłowca ratowniczego i przetransportowany do szpitala.
Po powrocie do miejsc bazowania jednostki odnowiły gotowość ratowniczą.
 

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

 

Specjalista ds. wynagrodzeń

2021-09-15

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista ds. wynagrodzeń


Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia średniego lub wyższego
 • co najmniej 2 lat doświadczenia
 • mile widziana będzie znajomość obsługi programu SIMPLE.ERP
 • znajomości przepisów Kodeksu Pracy, ZUS, podatkowych w zakresie rozliczeń pracowników
 • znajomości programu Płatnik i zagadnień Pracowniczych Planów Kapitałowych

zakres obowiązków

 • prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z emeryturami i rentami
 • rozliczanie pracowników odchodzących z MSPiR/ ekwiwalenty, dni wolne, odprawy, nagrody jubileuszowe
 • dokonywanie potrąceń osobistych oraz sporządzanie przelewów wynagrodzeń na konta osobiste pracowników i inne
 • sporządzanie deklaracji podatkowej i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę /PIT-4/
 • sporządzanie list płac załóg pływających i współudział przy naliczaniu nagród i premii
 • sporządzanie deklaracji i przekazywanie wpłat na PFRON
 • roczne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów płacowych

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie 3600,00 zł (brutto)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

2021-09-15

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • co najmniej 3 lat doświadczenia
 • znajomości prawa zamówień publicznych

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie działań w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • koordynowanie spraw związanych z wnoszonymi przez wykonawców środkami ochrony prawnej przewidzianymi ustawą Prawa Zamówień Publicznych
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.
 • Weryfikacja wniosków komórek organizacyjnych MSPiR o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wnoszenie o powołanie komisji przetargowej
 • Kierowanie specyfikacji istotnych warunków  zamówienia do uzgodnień merytorycznych i zatwierdzenia przez dyrektora
 • Organizowanie i uczestnictwo w sesji otwarcia ofert
 • Bieżące uzupełnianie wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,
 • proponowane wynagrodzenie 4500,00 zł (brutto)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl

Asystent Inspektora Operacyjnego MRCK

2021-06-29

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służba SAR) poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent inspektora operacyjnego Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni
81-340 Gdynia
Ul. Hryniewickiego 10

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
- Wykształcenie wyższe o profilu morskim
- Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na statkach w dziale pokładowym
- Dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
- Świadectwo operatora GMDSS
- Dobra znajomość języka angielskiego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Wykonywanie zadań określonych w „Planie SAR” oraz „Krajowym Planie” zgodnie z
poleceniami przełożonych
- Wspomaganie SMC w planowaniu i koordynowaniu akcji poszukiwawczych,
ratowniczych i operacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
- Obsługa systemów łączności
- Obsługa baz danych
- Obsługa informatycznych systemów wspomagania

 

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę,

 • proponowane wynagrodzenie 3690,00 zł (brutto)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:
- Życiorys / CV
- List motywacyjny
Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: weronika.smagorzewska@sar.gov.pl

77. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

2021-07-30

Dla uczczenia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na Stacjach Ratownictwa Morskiego oraz statkach Służby SAR w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną uruchomione syreny alarmowe z sygnałem akustycznym ciągłym, nie modulowanym przez okres 1 minuty.

Powyższe przedsięwzięcie będzie zrealizowane na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z dnia 7 stycznia 2013 roku (Dz.U. 2013.96).

Dodatkowym celem uruchomienia sygnałów akustycznych jest sprawdzenie ich funkcjonowania.

Prosimy o nie podejmowanie żadnych działań związanych z włączeniem syren alarmowych.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR