Wydarzenia

Święto Wojska Polskiego

2023-08-04

Minister Obrony Narodowej zaprasza na tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego, które odbędą się w całym kraju pod hasłem „Silna biało-czerwona”.
Szczegółowy program obchodów znajdą Państwo na stronie www.mon.gov.pl

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Delegacja z Czarnogóry

2023-08-07

W dniu 12 lipca 2023 Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa odwiedziła delegacja przedstawicieli instytucji rządowych z Czarnogóry. Delegacji przewodniczyli: sekretarz stanu Pani Dajana Perković oraz sekretarz stanu Pan Ismet Latić. Podczas wizyty, goście odwiedzili siedzibę Służby SAR w Gdyni, gdzie zastępca dyrektora ds. Operacyjnych Jerzy Kiszczak przybliżył zasady funkcjonowania Służby SAR oraz jej wyposażenie. W trakcie wizytacji siedziby MSPiR delegaci mogli zapoznać się także z działaniem Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego. Po południu goście wizytowali Morską Stację Ratowniczą w Górkach Zachodnich, gdzie Kapitan Brunon Rzepka opowiedział o warunkach pełnienia dyżuru ratowniczego oraz zaprezentował jednostkę ratowniczą typu SAR 1500. Mamy nadzieję, że wizyta w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa była ciekawym doświadczeniem dla naszych gości i zaowocuje ona dalszą współpracą. Koordynatorem i organizatorem wizyty delegacji z Czarnogóry była Pani Anna Kurkowska.

 
Uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego

2023-03-24

 

 

Dnia 24 marca 2023 roku na terenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie odbędzie się uroczystość przekazania pilotażowego systemu wykrywania skażeń środowiska morskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i morze” 2014-2020 dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Służba SAR jako państwowa jednostka budżetowa jest odpowiedzialna za ratownictwo życia na morzu oraz zwalczanie zanieczyszczeń środowiska morskiego. Uruchamiany pilotażowo system wykrywania skażeń środowiska morskiego ma za zadanie wzmocnić zdolności ratowników morskich w reagowaniu na różnego rodzaju incydenty związane z wystąpieniem zanieczyszczeń na wodach Morza Bałtyckiego poprzez integrację nadzoru przy współpracy między przedstawicielami nauki, administracji, służb i organizacjami sektora gospodarki morskiej.

Zadaniami jakie były realizowane w powyższym projekcie to:

 1. Budowa, integracja i utrzymywanie pilotażowego systemu, w tym zakup detektorów skażeń.

W ramach realizacji projektu zakupiono:

 • 12 szt. przenośnych analizatorów oleju w wodzie Turner Design TD-560, wraz
  z walizkami transportowymi i akcesoriami do wykonywania pomiarów stężenia olejów lżejszych niż woda;
 • 12 szt. Przenośnych detektorów wielogazowych Honeywell MultiRAE Lite, które wyposażone zostały w 5 czujników umożliwiających wykrywanie stężenia: Lotnych Związków Organicznych (przydatne do wykrywania oparów substancji ropopochodnych), amoniaku NH3, tlenku węgla CO, Chloru Cl2, gazów palnych (czujnik dolnej granicy wybuchowości metanu);
 • 5 szt. Modemów radiowych RAELink 3 przeznaczonych do współpracy
  z czujnikiem MultiRAE lite;
 • 4 szt. Modemów radiowych RAELink Mesh do odbierania danych z czujnika MultiRAE z odległości do 3 km;
 • 1 szt. Modułu do kalibracji czujników gazowych Auto RAE2;
 • 12 szt. Komputerów przenośnych.
 1. Zakup urządzeń do odczytu i eksportu danych oraz urządzenia do magazynowania
  i archiwizowania danych zebranych przez czujniki,
 2. Opracowanie wewnętrznych procedur systemu wykrywania skażeń wody, systemu skażeń powietrza oraz systemu (procedur) przekazywania danych do Morskich Służb Ratowniczych krajów nadbałtyckich, administracji morskiej, PSP, Marynarki Wojennej.

Projekt ten był realizowany przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2020-2023, a jego wartość to: 1 487 932,13 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wyniosło: 845 865,63 zł.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Zwiedzanie Kpt. Poinca

2022-06-08

W związku z obchodami 20 lecia Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Świętem Ratownika Morskiego udostępniona do zwiedzania zostanie nasza flagowa jednostka - wielozadaniowy statek ratowniczy Kapitan Poinc. Na pokład Kpt. Poinca będzie można wejść "suchą stopą" w niedzielę 12 czerwca 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00. Nasza jednostka będzie cumowała przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni (w miejscu stałego postoju Daru Młodzieży - na przeciwko Akwarium Gdyńskiego).
 
Serdecznie zapraszamy !!!
Pożegnanie

2021-10-29

Dzisiaj 29 października 2021 r. pożegnaliśmy przechodzącego na emeryturę - żywą legendę Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - Zastępce Dyrektora ds. Operacyjnych kpt. ż. w. Janusza Maziarza. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk nadał mu odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Morza” w zamian za nieoceniony wkład w rozwój ratownictwa morskiego w Polsce. W imieniu Ministra odznakę zasłużonemu wręczył Dyrektor Służby SAR Sebastian Kluska.