Acts

Show

Public Orders

NZ-NA/II/PN/08/23 NZ-ET/II/PN/07/23 2. NZ-ET/II/PN/06/23 1. NZ-ER/II/PN/05/23 Plan postępowań na 2023 r. - aktualizacja Plan postępowań na 2023 r. Plan postępowań na 2022r. - aktualizacja Plan postępowań na 2022r. NZ-ET/II/PN/04/22 NZ-ER/II/PN/03/22 Informacja o platformie zakupowej MSPiR Dostawa kombinezonów ochronnych Plan zamówień publicznych 2021 r. NZ-ET/II/PN/05/20 NZ-ER/I/PN/04/20 DE/RYB/014/2020 DE/RYB/013/2020 NZ-ET/I/PN/03/20 NZ-ER/II/PN/02/20 NZ NZ-ER/II/PN/01/20 NZ-ET/II/PN/09/19 Dialog techniczny - statek wielozadaniowy Zaproszenie NZ-ET/II/PN/08/19 NZ-NA/II/PN/07/19 NZ-ER/I/PN/06/19 NZ-NA/I/PN/05/19 NZ-ER/II/PN/03/19 UNIEWAŻNIONE NZ-ER/II/PN/04/19 NZ-ET/I/PN/04/19 NZ-ET/I/PN/03/19 NZ-ER/II/PN/02/19 NZ-0334/02/2019 NZ-ET/II/01/19 (patrz UWAGA!) NZ-PSW/II/PN/03/18 NZ-ET/I/PN/08/18 NZ-ER/I/PN/07/18 NZ-ER/I/PN/07/18 EZ/3/PSW/2018 EZ/3/PSW/2018 NZ-ER/I/PN/06/18 NZ-ET/I/PN/05/18 NZ-ER/II/PN/04/18 POIS.03.02.00-00-00-11/17 NZ-0334/01/2018 NZ-ET/II/PN/01/18 NZ-ET/I/PN/02/18 NZ-EZ/I/PN/09/17 NZ-NA/I/PN/08/17 NZ-FR/II/PN/06/17 NZ-ER/II/PN/05/2017 NZ-0334/03/2017 NZ-ET/II/PN/04/17 NZ-ET/II/PN/03/17 NZ-ET/ I / PN/02/17 NZ-ER/I/PN/01/17 NZ-ET/II/PN/06/16 NZ-ER/PN/I/05/16 NZ-ET/II/PN/03/16 Dialog techniczny NZ-ET/II/ PN/01/16 NZ-ET/I/PN/21/15 NZ-ET/II/PN/2/16 NZ-ET/II/PN/19/15 NZ-ET/I/PN/20/2015 NZ-ER/I/PN/18/15 Postępowanie nr NZ-ER/I/PN/16/15 NZ-NA/I/PN/17/15 NZ-NA/I/PN/15/15 NZ-ET/I/PN/11/15 NZ-ER/PN/II/14/15 NZ-ER/II/PN/13/15 NZ-ER/II/PN/12/15 NZ-ER/II/PO/09/15 (ujednolicony znak post.) NZ/ER/II/PN/10/15 NZ-ER/II/PN/07/15 NZ-ER/II/PN/06/15 NZ-ET/I/PN/08/15 NZ-ET/I/PN/04/15 NZ-ET/PN/I/03/15 NZ-ET/I/PN/01/15 131314312432 NZ-ER/I/PN/04/14 NZ-NT/I/PO/03/14 NZ-NT/I/PN/01/14 NZ-NT/II/PN/02/14 NZ-RZ/I/WR/21/13 NZ-RR/DT/02/13 NZ-DF/DT/01/13 NZ-NA/I/PN/19/13 NZ-NT/I/WR/18/13 NZ-NT/I/WR/17/13 NZ-NA/I/PN/16/13 NZ-RI/I/PN/15/13 NZ-NA/I/PN/14/13 NZ-NT/I/PN/13/13 NZ-NT/I/PN/11/13 NZ-NT/I/PN/12/13 NZ-RR/I/PN/10/13 NZ-NT/II/PN/09/13 NZ-RI/I/PN/06/13 NZ-NT/I/PN/08/13 NZ-RR/I/PN/07/13 NZ-NA/I/PN/05/13 NZ-NT/II/PN/01/13 NZ-NT/II/PN/02/13 NZ-NT/I/PN/04/13 NZ-NA/I/PN/03/13 NZ-NT/I/PN/16/12 NZ-RR/I/PN/15/12 NZ-NT/I/WR/12/12 NZ-NA/I/PN/14/12 NZ-NA/I/PN/13/12 NZ-RZ/I/PN/12/12 NZ-NT/I/PN/10/12 NZ-NA/I/PN/07/12 NZ-NT/I/PN/09/12 NZ-NT/I/PN/08/12 NZ-NA/I/PN/06/12 NZ-NA/I/PN/04/12 NZ-NT/I/PN/02/12 NZ-NA/I/PN/03/12 NZ-NT/I/WR/11/11 NZ-NT/I/PN/01/12 NZ-NT/I/PN/07/11 NZ-NA/I/PN/10/11 NZ-NTZ/I/ PN/09/11 NZ-NA/I/PN/08/11 NZ-NTZ/II/PN/06/11 NZ-NA/I/PN/05/11 NZ-NT/I/WR/04/11 NZ-NT/II/PN/03/11 NZ-NTZ/I/PN/02/11 NZ-NT/I/PN/01/11 NZ-NA/I/PN/19/10 NZ-NA/I/PN/17/10 NZ-NTZ/I/PN/15/10 NZ-NA/I/PN/16/10 NZ-NA/I/PN/14/10 NZ-RR/I/PN/13/10 NZ-RR/I/PN/12/10 NZ-NT/II/PN/06/10 NZ-NA/I/PN/08/10 NZ-NT/I/PN/10/10 NZ-RR/I/PN/09/10 NZ-RR/I/PN/07/10 NZ-NT/I/PN/08/10 NZ-NT/I/PN/03/10 NZ-NT/I/PN/04/10 NZ-NT/I/PN/02/10 NZ-NT/I/PN/01/10 NZ-DF/I/WR/10/09 NZ-RR/II/PN/09/09 NZ-NA/I/PN/08/09 NZ-RO/WM/II/PO/07/09 NZ-NT/I/PN/06/09 NZ-NTZ/I/PN/05/09 NZ-NT/I/PN/04/09 NZ-NT/I/PN/02/09 NZ-NA/I/PN/03/09 NZ-NT/I/PN/01/09 NZ-NT/I/PN/18/08 NZ-NA/I/PN/19/08 NZ-RR/I/PN/20/08 NZ-RR/I/PN/17/08 NZ-NT/II/PN/11/08 NZ-RR/I/PN/16/08 NZ-NT/I/PN/15/08 NZ-NT/I/PN/12/08 NZ-NT/I/PN/14/08 NZ-NTZ/I/PN/10/08 NZ-ET/II/PN/02/15 NZ-NT/I/PN/08/08 NZ-TEST 1 NZ-NT/I/PN/06/08 NZ-NTZ/I/PN/03/08 NZ-RR/I/PN/05/08 NZ-NTZ/I/PN/04/08 NZ-NT/I/PN/02/08 NZ-NT/I/PN/01/08

Files for download

Procedure No NZ-ET/II/PN/01/18

Plan SAR

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 012-023164 z dnia 18.01.2018 r. [data zamieszczenia: 18.01.2018]

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [data zamieszczenia: 18.01.2018]

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szkodowość [data zamieszczenia: 18.01.2018]

4. Załącznik nr 2a do SIWZ – wzór umowy dot. części nr 1: Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa [data zamieszczenia: 18.01.2018]

5. Załącznik nr 2b do SIWZ – wzór umowy dot. części nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa [data zamieszczenia: 18.01.2018]

6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie DOC [data zamieszczenia: 18.01.2018]

7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

8. Załącznik nr 5a do SIWZ - Formularz oferty w zakresie część nr 1: Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w formie edytowalnej [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

9. Załącznik nr 5b do SIWZ - Formularz oferty w zakresie część nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w formie edytowalnej [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

10. Załącznik nr 6a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1: Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

11. Załącznik nr 6b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

12. Załącznik nr 7 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ( w zakresie dotyczącym art. 24 ust.

13. Załącznik nr 8 do SIWZ - OŚWIADCZENIE o braku orzeczenia wobec Wykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ( w zakresie dotyczącym art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy PZP) [data zamieszczenia: 18.01.2

14. Załącznik nr 9 do SIWZ- Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

15. Załącznik nr 10 do SIWZ- art. 24 ust. 1 wyciąg z ustawy Pzp [data zamieszczenia: 18.01.2018 ]

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz zmiana treści SIWZ nr 1 [data zamieszczenia: 15.02.2018 ]

17. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiającego [data zamieszczenia: 23.02.2018 ]

18. Informacja z otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 ustawy Pzp [data zamieszczenia: 26.02.2018 ]

19. Informacja o wyborze oferty w zakresie części nr 1 pn. Ubezpieczenie morskie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa [ data zamieszczenia: 21.03.2018 r.]

20. Informacja o wyborze oferty w zakresie części nr 2 pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. [ data zamieszczenia: 21.03.2018 r.]