Akcje ratownicze i wyjaśniające

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2020-10-03

W sobotę 3 października 2020 r. o godzinie 1750 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni zarejestrowało korespondencję radiową pomiędzy jachtem „Momo One”, a jednostką „Nurek-1”, próbującą ściągnąć jacht z mielizny w okolicy Helu. Ze względu na pogarszające się warunki pogodowe inspektorzy operacyjnie nawiązali kontakt ze sternikiem jachtu i zaproponowali pomoc, jednocześnie przekazując w/w informację załodze statku ratowniczego „Sztorm” z Helu. O godzinie 1900 nadal trwały bezskuteczne próby ściągnięcia jednostki z mielizny i 20 minut później sternik 12-metrowego jachtu zwrócił się o wsparcie do MRCK. W rejonie warunki stale się pogarszały dlatego do 6-cio osobowej załogi jachtu „Momo One”, ubranej już w indywidualne środki ratunkowe, natychmiast skierowano łódź ratowniczą R-3 ze statku „Sztorm” oraz jednostkę ratowniczą „Wiatr” z Górek Zachodnich. Około godziny 2000 ratownicy ze względu wschodni wiatr przekraczający siłę 6 stopni w skali Beauforta oraz wysoką falę przybojową odstąpili od czynności przejmowania załogi z burty jachtu i przystąpili do operacji ściągania jednostki z mielizny, by o godzinie 2040 po sprawdzeniu szczelności kadłuba i bezpieczeństwa załogi rozpocząć holowanie do portu Hel gdzie bezpiecznie zacumowano o godzinie 2100.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2020-10-01

W czwartek 1 października 2020 r. o godzinie 0541 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni odebrało zgłoszenie przekazane przez dyspozytora Lotos Petrobaltic ze statku „Sylur” znajdującego się około 30 Mm na północ od Ustki. Ze wstępnych informacji wynikało, że jeden z marynarzy pracujących na pokładzie zasłabł, a następnie dostał ataku drgawkowego. W ciągu następnych kilku minut doszło kolejny raz do utraty przytomności i ataku drgawkowego, jednak mężczyzna odzyskał przytomność mimo całkowitego braku logicznego kontaktu i splątania. Do akcji skierowany został natychmiast statek Służby SAR „Orkan” z Ustki oraz śmigłowiec ratowniczy Marynarki Wojennej, który dotarł na pozycję statku po 25 minutach od startu. Poszkodowanego 43-letniego mężczyznę podjęto na pokład śmigłowca, a następnie przetransportowano na lądowisko w Koszalinie gdzie przekazany został zespołowi ratownictwa medycznego.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje ratownicze i wyjaśniające

2020-04-21

W dniu 21.04.2020 r. Urząd Morski w Gdyni otrzymał informacje z satelitarnego systemu CleanSeaNet EMSA o możliwym zanieczyszczeniu w polskich obszarach morskich 15 mil na północny-wschód od Władysławowa. W rejon wskazanego zanieczyszczenia zadysponowany został samolot Straży Granicznej, który potwierdził ślady zanieczyszczeń ropopochodnych we wskazanym miejscu. Na podstawie informacji otrzymanej z lotu patrolowego w rejon zanieczyszczenia została skierowana specjalistyczna jednostka Służby SAR „Kapitan Poinc” w celu dokładnego rozpoznania sytuacji i w razie konieczności podjęcia akcji neutralizacji zanieczyszczenia.

Jednostka ratownicza dotarła na miejsce 21.04.2020 r. ok. godziny 15.00 i nie potwierdziła zanieczyszczenia nadającego się do zbierania mechanicznego. Wykonano model możliwego dryfu plamy w systemie HELCOM SeaTrackWeb i podjęto poszukiwania wskazanego w raporcie EMSA zanieczyszczania. Działania prowadzone przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa trwały do późnych godzin wieczornych oraz zostały wznowione nad ranem 22.04.2020 r., w ich trakcie pobrane zostały próbki, które potwierdziły, że była to substancja ropopochodna o małym stężeniu. W dniu 22.04.2020 r. wysłano ponownie samolot Straży Granicznej do współpracy z jednostką Służby SAR, celem naprowadzenia jej na możliwe zanieczyszczenie.

Informacje o dużym zanieczyszczeniu, mogącym stwarzać zagrożenie dla środowiska morskiego nie potwierdziły się. Stwierdzono jedyne niewielkie zmiany na powierzchni wody, mogące świadczyć o obecności cienkiego filmu olejowego nie nadającego się do zbierania.

Urząd Morski w Gdyni prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, analizując ruch statków w tym rejonie oraz dostępnie informacje napływające do urzędu. Na chwilę obecną nie ma podstaw do wskazania konkretnej jednostki, która mogłaby spowodować zanieczyszczenie. W momencie wystąpienia zanieczyszczenia miał miejsce duży ruch jednostek bez AIS (Automatic Identification System).

Stan środowiska w obszarze, na którym prowadzona była akcja będzie dokładanie monitorowany na podstawie kolejnych zdjęć satelitarnych, monitoringu powietrznego oraz z wody.

Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki przewiduje karanie sprawców zanieczyszczeń karą finansową do wysokości 1mln SDR (ok. 5,7 mln zł.).

 

Fot. MSPiR & MOSG

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-11-02

Dnia 02.11.2019 o godzinie 02.25 Kapitanat Portu Gdańsk powiadomił Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni o zgłoszeniu z jachtu „Sta Maria”, który wszedł na mieliznę przy falochronie w Górkach Zachodnich. W związku z tym, że istniało ryzyko nieszczelności kadłuba po wejściu na kamienistą mieliznę, do akcji natychmiastowo skierowany został statek ratowniczy M/s "Wiatr". Po przeprowadzeniu wywiadu, kapitan jednostki ratowniczej polecił załodze jachtu dokładne sprawdzenie szczelności jednego z kadłubów 18-to metrowego katamarana z 6-cio osobową załogą, następnie ratownicy morscy podając hol pomogli uwolnić się jednostce z mielizny i asystowali jej podczas przejścia jachtu na miejsce postoju w Górkach Zachodnich.

Fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR
Akcje ratownicze i wyjaśniające

2019-09-15

W dniu 15.09.2019 o godzinie 17.54 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało depeszę z Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego przy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Uruchomiona została radiopława EPIRB należąca do polskiego jachtu LILLA W. Jednostka ta według przekazanych informacji znajdowała się ok. 3 Mm na południe od wejścia do portu w Kłajpedzie. Inspektorzy operacyjni natychmiastowo skontaktowali się z Litewskim Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacjnym w Kłajpedzie i dowiedzieli się o działaniach prowadzonych w Litewskiej Strefie Odpowiedzialności SAR, dotyczących jachtu LILLA W.  Koordynatorzy z Kłajpedy poinformowali, że polska jednostka weszła na mieliznę i wywróciła się, w wyniku czego załoga LILLA W znalazła się w niebezpieczeństwie. Litewscy ratownicy uratowali sześciu załogantów z siedmiu podróżujących jachtem. Jedna osoba z sześciu uratowanych zmarła w trakcie prowadzonych działań ratowniczych, natomiast siódma, pomimo prowadzonych poszukiwań nie została odnaleziona i uznawana jest za zaginioną.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR