Morski wielozadaniowy statek ratowniczy


Opis

Morski wielozadaniowy statek ratowniczy m/s Kapitan Poinc - flagowa jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, poprzednio Polskiego Ratownictwa Okrętowego, zbudowana w 1996 roku, w stoczni Damen Shipyards Gdynia.


Podstawowe dane jednostki

Zwalczanie zanieczyszczeń olejowych. Ratowanie życia na morzu. Holowanie ratownicze. Gaszenie pożarów na statkach. Rozpoznawanie skażeń. Prace podwodne.

- ratowanie życia ludzkiego na morzu - 15 min.
- zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń
  olejowych - 120 min.

Zwalczanie zanieczyszczeń olejowych:
 1. Aktywny system szczotkowy LAMOR do usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody:
  - szerokość zbierania: 45 m
  - maks. wydajność: 2 x 140 m3/h
  - pojemność składowania zebranego oleju: 512 m3
 2. Zapory przeciwolejowe:
  - RO-BOOM 1500: 900 m
  - EXPANDI 4300: 90 m
 3. Zbieracze olejowe:
  - TERMINATOR, wydajność maks.: 100 m3/h
  - trał do zbierania oleju ciężkiego SCANTRAWL A: 20 m
 4. Zbiornik przenośny o pojemności 5 m3
 5. Łódź robocza
Ratowanie życia na morzu:
 • łódź ratownicza RIB (R-11)
Gaszenie pożarów na statkach:
 • pompy: 2 x 1 500 m3/h
 • monitory wodne: 2 x 1 200 m3/h
 • monitor wodno - pianowy: 1 x 250 m3/h
 • system autozraszania: 2 x 300 m3/h
Stacjonarny system wykrywania gazów:
 • wybuchowych
 • H2S
 • NH3
 • CO
 • O2
Zdalnie starowany pojazd podwodny ROV, przeznaczony do:
 1. Poszukiwania zatopionych obiektów (do głębokości 300 m)
 2. Badania stanu obiektów podwodnych
 3. Badania wraków
 4. Badania dna dla układania kabli oraz rurociągów
 5. Podnoszenia z dna przedmiotów o wadze do 5 kg
 6. Rejestracji obrazów podwodnych
Pozostały sprzęt:
 • Sprzęt do awaryjnego rozładunku zbiornikowców (oleje, chemikalia)
 • Dźwig hydrauliczny - maks. udźwig 160 kN, maks. wysokość 13 m
 • Sprzęt nurkowy dla jednej ekipy
 • Zestaw do ratownictwa medycznego PSP R-1
Długość 49,8
Szerokość 13,6
Zanurzenie 4,6
Moc 2 x 1 920
Prędkość maksymalna 13
Załoga 11 osób
Możliwość podjęcia rozbitków 272 osoby
Klasa lodołamania L1

Powrót