Morski statek ratowniczy typu SAR-3000


Description

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa posiada w użytkowaniu trzy statki typu SAR 3000. Dwa, Pasat i Orkan, zbudowane zostały w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni a trzeci Sztorm w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku. Jednostki te są przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia ludzkiego na Morzu Bałtyckim, w polskiej strefie odpowiedzialności. Statki te operują w każdych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych, Ich zadaniem jest zarówno udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, jak i prowadzenie długotrwałych działań poszukiwawczych.


Basic information about the unit

 • Poszukiwanie oraz podejmowanie rozbitków z wody i środków ratunkowych
 • Udzielanie rozbitkom kwalifikowanej pomocy medycznej
 • Transport poszkodowanych (rozbitków, rannych i chorych) na ląd
 • Gaszenie pożarów na statkach Holowanie ratownicze.

- ratowanie życia ludzkiego na morzu - 15 min.

 • środki łączności
 • nawigacyjne
 • medyczne
 • optoelektroniczny system poszukiwania rozbitków
 • siatki burtowe do podejmowania rozbitków z wody o napędzie hydraulicznym
 • łódz ratownicza o długości 6m umieszczona na slipie rufowym
 • dźwig pokładowy
 • sygnalizacyjne
 • przeciwpożarowe
 • holownicze
Długość 36,9
Szerokość 8,1
Zanurzenie 2,52
Moc 2 x 1440 kW, 1 x 2040
Prędkość maksymalna 24
Załoga 6 osób
Rodzaj napędu trzy śruby
Możliwość podjęcia rozbitków 150 osób

Back