Ogłoszenia

2019-01-14

Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania i użytkowania mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz MSPiR.

Więcej

UWAGA! W związku z otrzymaną od Wykonawcy informacją dotyczącą trudności występujących przy wpisywaniu w formularzu do składania ofert numeru ogłoszenia informujemy, że po wybraniu jako rodzaju identyfikatora postępowania numeru TED, NALEŻY WPISAĆ: nr TED 2019/S 008-014477, nr referencyjny NZ-ET/II/01/19.

Pliki do pobrania

2018-04-09

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych

Więcej

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, zaprasza do złożenia oferty na dostawę TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2., nr POIS.03.02.00-00-00-11/17 pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.

Pliki do pobrania

2018-02-28

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu "Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, nr POIS 03.02.00-00-0011/17".

Więcej
Pliki do pobrania

2018-02-15

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W ROKU 2018.

Więcej

2017-03-03

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RAT0WNICTWA W ROKU 2017.

Więcej