Ogłoszenia

2019-11-29

Dostawa statku wielozadaniowego

Więcej

W związku z przygotowywaną inwestycją: dostawa statku wielozadaniowego, zapraszamy na spotkanie: 04.12.2019 r  zainteresowane podmioty. Zaproszenie zamieszczono poniżej 

Pliki do pobrania

2019-09-23

Dostawa energii elektrycznej w podziale na zadania

Więcej

UWAGA:  z uwagi na zgłoszony przez wykonawcę problem techniczny zwiazany z złożeniem oferty przez portal - termin składania ofert przesunięto na dzień 14.11,2019r, godzina bez zmian. Problem techniczny został usunięty.

Uwaga: NOWY FORMULARZ - ZAŁ. DO OFERTY (6.11.2019 r)

W związku z wniesieniem zapytania, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.11.2019r

Pliki do pobrania

2019-07-05

Dostawa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Więcej

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert! Nowy termin to: 28.11.2019 godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 28.11.2019 godz. 11:30.

UWAGA: ZEBRANIE WYKONAWCÓW: 08.11.2019r, godz. 9.00 

UWAGA: Zamawiający informuje, iż z uwagi na eleketronizację zamówień publicznych, niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem portalu:    https://sar.ezamawiajacy.pl

Celem ułatwienia Zamawiający dodatkowo zamieszcza dokumentację poniżej  na stronie internetowej Zamawiającego

Pliki do pobrania

2019-03-18

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W 2019 ROKU

Więcej

2018-04-09

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych

Więcej

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, zaprasza do złożenia oferty na dostawę TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa, Działanie 3.2., nr POIS.03.02.00-00-00-11/17 pn. „Budowa wielozadaniowego statku ratowniczego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa”.

Pliki do pobrania

2018-02-15

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA W ROKU 2018.

Więcej