Praca

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

2022-06-09

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie działań w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • koordynowanie spraw związanych z wnoszonymi przez wykonawców środkami ochrony prawnej przewidzianymi ustawą Prawa Zamówień Publicznych
 • Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą PZP.
 • Weryfikacja wniosków komórek organizacyjnych MSPiR o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wnoszenie o powołanie komisji przetargowej
 • Kierowanie specyfikacji istotnych warunków  zamówienia do uzgodnień merytorycznych i zatwierdzenia przez dyrektora
 • Organizowanie i uczestnictwo w sesji otwarcia ofert
 • Bieżące uzupełnianie wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 2 lata doświadczenia
 • znajomość prawa zamówień publicznych

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV
 • List motywacyjny

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4700 PLN 

Dokumnety aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji prosimy przesyłać do działu kadr lądowych na adres e-mail: rekrutacja@sar.gov.pl

informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

STARSZY MARYNARZ

2022-02-10

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisku:

STARSZY MARYNARZ

Od kandydatów oczekujemy:

 • posiadania świadectwa starszego marynarza
 • posiadania aktualnych kwalifikacji dla członków załóg statków morskich
 • doświadczenia w pracy na stanowisku starszego marynarza

 Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w  oparciu o umowę o pracę
 • praca w systemie zmianowym (członkowie załóg statków ratowniczych pozostają na statku w każdym miesiącu pracy 15 dni bez przerwy, pozostałe 15 dni są dniami wolnymi od pracy)

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny oraz świadectwo starszego marynarza) wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni ul. Hryniewickiego 10, w celu realizacji obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych proszę przesyłać na adres rekrutacja@sar.gov.pl

 

Specjalista ds. Rachunkowości

2022-06-08

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Rachunkowości

Zakres obowiązków:

 • dekretacja i wprowadzanie dowodów księgowych do systemu FK;
 • bieżąca analiza kont księgowych;
 • rozliczanie kosztów wg miejsc ich powstawania;
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń związanych z podatkiem od towarów i usług;
 • prowadzenie spraw związanych z Intrastat wg potrzeb.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie/wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki: rachunkowość, finanse;
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata doświadczenia w księgowości;
 • znajomość: Ustawy o rachunkowości, Klasyfikacji Budżetowej, Ustawy o podatku od towarów i usług;
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • CV
 • List motywacyjny

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • Zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 4700 PLN 

Dokumnety aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji prosimy przesyłać do działu kadr lądowych na adres e-mail: rekrutacja@sar.gov.pl do dnia 24.06.2022 r.

informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.