Archiwum wiadomosci

Ćwiczenia Patrol – 18

2018-10-15

            W dniach od 16 do 18 października, na trenie Polski, odbędzie się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol – 18.

W ćwiczeniu oprócz ratowników z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa będzie również uczestniczyć 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczenie zaangażowanych będzie 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

Sprawdzenie funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96). W trakcie Patrolu – 18 prowadzone będą działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia jest doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów KSWSiA poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Siły Zbrojne do udziału w Patrolu – 18 skierowały między innymi personel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz kompanię chemiczną ze składu 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Funkcję Kierownika ćwiczenia pełnić będzie Szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

W ramach sprawdzenia KSWSiA przewidziano między innymi epizody zakładające skażenie substancją promieniotwórczą pociągu pasażerskiego relacji Berlin – Warszawa (16 października, godzina 10.00, stacja Warszawa Praga, od ul. Golędzinowskiej), wyłowienie przez cywilny statek bojowego środka trującego w pobliżu portu w Dziwnowie (17 października, godzina 11.00) czy próby nadania na Terminalu Cargo przesyłki zawierającej improwizowany ładunek wybuchowy z niebezpieczną substancją (17 października, 14.00, Warszawa, Terminal LS Airport Services S.A., ul. Wirażowa 35).

Akredytacje przedstawicieli mediów na obserwację przebiegu ćwiczenia w ww. lokalizacjach prowadzą:

  • epizod w Porcie Dziwnów: oficer prasowy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża kpt. Grzegorz Lewandowski, tel. 509 598 859, 261 242 080, e-mail: rzecznikprasowy8fow@wp.pl
  • epizody na stacji Warszawa Praga oraz na Terminalu Cargo: rzecznik  Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kmdr por. Czesław Cichy, tel. 65 991 292, e-mail: rzecznik.dgrsz@mon.gov.pl

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nr legitymacji prasowej oraz nazwę redakcji należy przesyłać do 15 października, do godziny 14.00.

Szczegółowych informacji nt. przebiegu ćwiczenia udziela ppłk Jarosław Czepiel z  Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, nr tel. 727 015 030.

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy

Ćwiczenia Balex Delta 2018

2018-08-27

W dniach od 27 do 30 Sierpnia 2018 r. wielozadaniowy statek ratowniczy „Kapitan Poinc” wraz z załogą wziął udział w ćwiczeniu Balex Delta 2018 - największych międzynarodowych ćwiczeniach w zwalczaniu zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego jakie organizowane są na akwenie Morza Bałtyckiego. Na pokładzie obecni byli również przedstawiciele Działu Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu Służby SAR: Marek Reszko i Maciej Grzonka oraz wyznaczone osoby z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Na zaproszenie organizatorów w ćwiczeniach Balex Delta 2018 uczestniczył także Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Maciej Zawadzki.

Gospodarzem bieżącej edycji tych ćwiczeń była Szwecja, a przeprowadzono je w okolicach portu w Karlskronie. Dzięki dofinansowaniu ze środków UE, tegoroczne ćwiczenia charakteryzowały się dużym rozmachem oraz rozbudowanym scenariuszem, który oprócz sprawdzenia procedur usuwania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody zawierał również elementy związane z unieszkodliwianiem awarii przewożonych drogą morską kontenerów zawierających niebezpieczne chemikalia, oraz udzielaniem pomocy załodze statku na której znajdował się uszkodzony ładunek.

Warto zaznaczyć, że Służba SAR była jednym z partnerów projektu organizacji tych ćwiczeń, dzięki czemu możliwe było pozyskanie tak dużego dofinansowania ze środków unijnych.

W trakcie ćwiczeń organizatorzy wysypali do morza 40 000 litrów popcornu który miał symulować olej dryfujący na powierzchni wody. Część z tej ilości udało zebrać się w sprzęt specjalistyczny jaki wystawiła na wodę załoga „Kapitana Poinca” w trakcie prowadzenia operacji zbierania zanieczyszczeń – co można zaobserwować na załączonych zdjęciach.

fot. Maciej Grzonka

 

Opracował:
Maciej Grzonka
Dział Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń na Morzu
STATYSTYKA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ MSPIR W TRZECH TWARTAŁACH 2018 R.

2018-10-03

L.P.

INFORMACJA

DANE LICZBOWE

1.

Akcje ratownicze

301

1.1

Akcje ratowania życia ludzkiego na morzu

130

1.2

Ewakuacje medyczne

24

1.3

Inne akcje (RM, AR)

50

1.4

Akcje zwalczania rozlewów

3

Ludzie uratowani

63

2.

Akcje wyjaśniające

94

2.1

Fałszywe alarmy bez użycia sił MSPiR

9

2.2

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR

32

2.3

Fałszywe alarmy GMDSS

21

Akcje statków ratowniczych MSPiR

145

Akcje Brzegowych Stacji Ratowniczych MSPiR

131

Akcje statków przeciwrozlewowych

3

5.

Akcje prowadzone z miejsc bazowania jednostek ratowniczych MSPiR

5.1

Tolkmicko

5

5.2

Sztutowo

19

5.3

Świbno

20

5.4

Górki Zachodnie

22

5.5

Gdynia

22

5.6

Hel

18

5.7

Władysławowo

56

5.8

Łeba

21

5.9

Ustka

9

5.10

Darłowo

26

5.11

Kołobrzeg

34

5.12

Dziwnów

18

5.13

Świnoujście

13

5.14

Trzebież

16

6.

Jednostki organizacyjne współdziałające z MSPiR w akcjach ratowniczych

6.1

MW PR (w tym śmigłowce)

16

6.2

MO SG

12

6.3

PSP

40

6.4

POLICJA

36

6.5

WOPR

65

 

6.6

Inne jednostki we współdziałaniu

PR-31; UK COASTGUARD-3 ; MRCC ETEL-1 ;MRCC PUNTA ARENAS-1 ; MRCC CHILE-1 ; IERCC USA-1 ; GOPR BESKIDY ; BALTIC BETA-2 ; MRCC KALININGRAD-3 ; MRCC BREMEN-5 ; MRCC KLAJPEDA-1 ; NETHERLANDS COASTGUARD-2 ; FRANCE CG ; MRCC Cap Griz Nez ; JRCC Bodo ; JRCC Den Helder ; JRCC Stavenger ; MRCC Roma-1 ; MRCC Rego di Calabria ;MRCC HONG KONG ;  Pilotówka ; Liyoral ; HukanaII ; Baltivia ; Halicz ; śmigłowiec niemiecki-1; śmigłowiec szwedzki-1;niemiecka jednostka policji wodnej ;s/y Brązowa Atena ; ms MEWO NAWIGATOR

Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-13

W dniu 13 sierpnia 2018 roku o godzinie 2224 Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni otrzymało informację z Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Bremen o odebranym sygnale MAYDAY nadanym przez 26 m niemiecki jacht, który nabierał wody. Na wskazaną przez niemieckich inspektorów pozycję zadysponowano statek ratowniczy M/s "Szkwał" oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej. Dodatkowo w akcji ratowniczej asystowała prywatna jednostka M/s "Adriata". Statek M/s "Adriata" jako pierwszy dotarł do jachtu wzywającego pomocy i podjął na swój pokład trzy osoby stanowiące załogę jachtu, następnie przekazał je ratownikom ze śmigłowca Marynarki Wojennej, którzy udali się z poszkodowanymi na lotnisko w Darłowie i wydali obywateli niemieckich jednostce Straży Granicznej. Po zakończonych działaniach odnowiono gotowość dla M/s "Szkwał"

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR

Akcje Ratownicze i wyjaśniające

2018-08-13

W dniu 13 sierpnia 2018 roku o godzinie 2132 inspektorzy w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni otrzymali informację od Kapitana promu M/f "Wawel" o osobie, która w trakcie manewrów jednostki uderzyła się w głowę. Powikłania powstałe w wyniku zaistniałej sytuacji wymagały ewakuacji medycznej poszkodowanego na ląd. Do akcji niezwłocznie zadysponowano statek ratowniczy M/s "Bryza". Ratownicy morscy po dotarciu na miejsce zdarzenia przeszli na prom, przygotowali rannego do transportu, następnie podjęli chorego na pokład statku ratowniczego i udali się z nim do portu we Władysławowie. W porcie poszkodowanego przekazano przybyłemu na miejsce  Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po zakończonych działaniach odnowiono gotowość dla statku ratowniczego M/s "Bryza".

 

Opracował:
Rafał Goeck
Rzecznik Prasowy MSPiR