Archiwum wiadomosci

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2020-06-24

Pismo Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka do pracowników i związków zawodowych Służby SAR

2020-06-19

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2020-06-02

Dzień Ratownika Morskiego

2020-05-21

ASYSTENT INSPEKTORA OPERACYJNEGO MRCK

2020-05-21

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisko:
ASYSTENT INSPEKTORA OPERACYJNEGO MORSKIEGO RATOWNICZEGO CENTRUM KOORDYNACYJNEGO

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe o profilu morskim
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na statkach w dziale pokładowym
 • Dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Świadectwo
 •  operatora GMDSS
 • Dobra znajomość języka angielskiego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wykonywanie zadań określonych w „Planie SAR” oraz „Krajowym Planie” zgodnie z poleceniami przełożonych
 • Wspomaganie SMC w planowaniu i koordynowaniu akcji poszukiwawczych, ratowniczych i operacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
 • Obsługa systemów łączności
 • Obsługa baz danych
 • Obsługa informatycznych systemów wspomagania

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • Życiorys / CV
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

CV oraz komplet ww. dokumentów wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl