Archives

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

2020-06-02

RATOWNIK BRZEGOWEJ STACJI RATOWNICZEJ

2020-05-30

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa(Służba SAR) poszukuje kandydatów na stanowisko:

RATOWNIK BRZEGOWEJ STACJI RATOWNICZEJ

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Brzegowa Stacja Ratownicza 

76-270 Ustka ul. Bohaterów Westerplatte 16

WYMAGANIA:

- prawo jazdy kat. B C E

- zezwolenie na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego   

- świadectwo radiooperatora w paśmie VHF

- patent sternika motorowodnego

- wykształcenie zawodowe

 

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- pełnienie dyżurów w BSR zgodnie z grafikiem,

- utrzymanie gotowości ludzi i sprzętu do podjęcia akcji ratowniczej

- uczestniczenie w akcjach ratowniczych i szkoleniach

- kierowanie akcjami ratowniczymi przy nie wyznaczeniu innej osoby

- opracowanie sprawozdań z akcji na swoim dyżurze

- znajomość zasad i obsługi urządzeń technicznych w które wyposażony jest BSR 

- znajomość metod ratowania stosowanych w ratownictwie brzegowym

 

 system czasu pracy: dwuzmianowy,   pełny etat,   wynagrodzenie  zasadnicze brutto:  3 050,- zł.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW (CV):

Dział Kadr Lądowych

81-340 Gdynia, Ul. Hryniewickiego 10

Telefon: 58 660 76 64

Lub drogą elektroniczną: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl

/uploads/media/default/0001/05/b16996cc4c2df7bed90b779c9364cbe60d95f13b.docx

Dzień Ratownika Morskiego

2020-05-21

ASYSTENT INSPEKTORA OPERACYJNEGO MRCK

2020-05-21

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów do pracy na morskich statkach ratowniczych na stanowisko:
ASYSTENT INSPEKTORA OPERACYJNEGO MORSKIEGO RATOWNICZEGO CENTRUM KOORDYNACYJNEGO

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe o profilu morskim
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok pracy na statkach w dziale pokładowym
 • Dyplom morski na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • Świadectwo
 •  operatora GMDSS
 • Dobra znajomość języka angielskiego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Wykonywanie zadań określonych w „Planie SAR” oraz „Krajowym Planie” zgodnie z poleceniami przełożonych
 • Wspomaganie SMC w planowaniu i koordynowaniu akcji poszukiwawczych, ratowniczych i operacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu
 • Obsługa systemów łączności
 • Obsługa baz danych
 • Obsługa informatycznych systemów wspomagania

DOKUMENTY NIEZBĘDNE:

 • Życiorys / CV
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

CV oraz komplet ww. dokumentów wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2020-05-21

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poszukuje kandydatów na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3-letnia praktyka
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
 • biegła obsługa komputera

CV wraz z oświadczeniem dot. przetwarzania danych osobowych proszę przesyłać na adres: teresa.siemienczuk@sar.gov.pl